Kontakt

Slitevind AB (publ)

Org. nr. 556453-2819

Postadress:
Box 3041
621 11 Visby

Besöksadress:
Gotenhofsgatan 11
621 58 Visby

Tel: 0498-26 05 50
(Huvudkontor)
slitevind@slitevind.se

Jonas Dahlström

VD
070-228 44 04
jonas.dahlstrom@ownpower.se

Göran Bylund

Teknisk chef
070-820 78 82
goran@slitevind.se

Christina Bellander

Chairman / Ordförande
070-776 12 50

Kontakter Övriga

Anders Gahne

Service och driftansvarig
070-592 32 18
anders@slitevind.se

Kim Gutelind

Service och driftansvarig
070-739 97 46
kim@slitevind.se

Johan Andersson

Service och driftansvarig
073- 330 28 83
johan@slitevind.se