Om oss

Slitevind AB (publ) har sedan starten 1992 bedrivit en målmedveten utveckling inom området förnybar energi och är idag en etablerad aktör inom miljövänlig elproduktion. Tillväxten i bolagets kärnverksamhet, produktion och försäljning av el- och elcertifikat, har skett under lönsamhet. Vi arbetar bara med energi och ren energi – pure energy.

Bolaget äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland till ett totalt värde om cirka 500 Mkr. Fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar.

Vision
Slitevinds vision är att vara ett ledande företag inom landbaserad vindkraft i Sverige.

Affärsidé
Slitevind etablerar landbaserade vindparker i Sverige för att driva i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller för vidareförsäljning.

Mål
Det övergripande målet är att skapa värdetillväxt för våra aktieägare genom att effektivt etablera och förvalta driftsatta vindparker. Företaget arbetar långsiktigt och resultatorienterat. Det långsiktiga tänkandet tar vi med oss genom hela processen och optimerar varje projekt som vi arbetar med. En viktig ambition är också att skapa god grund för engagemang och delaktighet från såväl markägare och lokalbefolkning i våra projekt. Slitevind skall ta aktiv del i konsolidering av vårt marknadssegment.

Styrelsen

Christina Bellander, Ordförande
Styrelseledamot i bland annat New Wave Group AB, Kunskapsskolan Education Sweden AB samt Novus Group International AB.

Jonas Dahlström, VD och ledamot
Har arbetat med Vindkraft sedan 1995. Först som vice VD för Vindkompaniet i Hemse AB och senare som VD för Ownpower Projects AB och OPP Owner AB.

Bo Ahlkvist, Ledamot
Bergsingenjör från KTH i Stockholm. Har lång erfarenhet från tung processindustri och bl.a. varit fabrikschef och VD i Cementa AB. Har innehaft ett flertal styrelseuppdrag inom byggmaterialbranschen, forskning och utveckling samt turistnäringen.

Fredrik Lindahl, Ledamot
Har studerat Property Management på Lunds Universitet och Malmö högskola. Var tidigare VD för Slitevind (2008-2013) och vice Ordförande Svensk Vindkraftförening åren 2006-2010. Pågående uppdrag inkluderar bl.a. VD i SABA Wind Oy AB samt styrelseledamot i många av Slitevinds dotterbolag eller intressebolag.

Jonas Mårtensson, Ledamot
Partner i Alted AB sedan 2006 och har dessförinnan under 17 år arbetat på investmentbanker som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar. Andra styrelseuppdrag inkluderar Alcadon Group AB, DistIT AB, Doro AB, OPP Owner AB, Ownpower Projects AB och DO intressenter AB.

Tedde Jeansson, Ledamot
Ägare till Tamt AB. Investerar i små och medelstora företag och fastigheter.