pure energy.

pure energy.

Senaste dokumenten


19-04-25  

18-05-24  

17-06-28  

17-06-14  

17-01-17  

16-11-02  

16-10-14  

16-07-04  

16-01-12  

14-07-01  

13-07-08  

Slitevind AB (publ)

Slitevind AB (publ) grundades 1992 i Slite och är en etablerad aktör inom förnybar och miljövänlig vindkraftsproduktion. Koncernen äger driftsatta vindkraftverk till ett bokfört värde om cirka 600 Mkr. Bolaget befinner sig i en tillväxtfas och har sedan 2015 ökat den årliga produktionen från cirka 75 GWh till dagens cirka 285 GWh.

Slitevinds vindkraftverk är fördelade över stora delar av Sverige med parker på exempelvis Gotland, Öland, Skåne och på Orust samt i Ludvika, Sandviken, Bollnäs och Nordanstigs kommuner, tillkommer gör även fyra vindkraftverk i Finland.

Slitevinds målsättning är att vara drivande i konsolideringen av marknadssegmentet.

De strukturella förändringar som genomförts de senaste åren har sänkt bolagets break-even nivå från drygt 50 öre till knappt 35 öre räknat som total intäkt per kWh för el och elcertifikat, en mycket konkurrenskraftig nivå för produktion av förnybar och miljövänlig elektricitet.

Vill du få pressmeddelande från Slitevind, gå in på http://www.bequoted.com/bolag/slitevind/pressmeddelande/
och prenumerera på pressmeddelanden.

Markägare

Är du en lokal markägare som vill vara en del av ett framgångsrikt projekt? Hör då av dig till oss. Tillsammans tar vi fram ett avtal som passar dig bäst. När detta är klart börjar vi projekteringsarbetet med en gång. Det inledande projekteringsarbetet och dess kostnader står givetvis Slitevind för. Du kan känna dig trygg och säker med Slitevind då vi erbjuder dig som markägare en garanterad årlig inkomst.

Skrolla till toppen