pure energy.

pure energy.

Slitevind AB (publ)

Slitevind AB (publ) grundades 1992 i Slite på Gotland som ett av pionjärbolagen inom svensk vindkraft.

Bolaget befinner sig i en tillväxtfas och har under fjärde kvartalet uppnått en normalårsproduktion om ca 200 GWh vilket är en ökning med ca 125 GWh mot den kapacitet bolaget hade vid ingången av 2015.

Slitevinds vindkraftverk är fördelade över stora delar av Sverige med parker på Gotland, Öland, Skåne och på Orust samt i Ludvika, Sandviken, Bollnäs och Nordanstigs kommuner, tillkommer gör även fyra vindkraftverk i Finland, se karta under fliken Produktion

Slitevinds målsättning är att vara drivande i konsolideringen av vårt marknadssegment och arbetar mot målet att under 2019 uppnå en normalårsproduktion om 250 GWh.

De strukturella förändringar som genomförts de senaste tre åren har sänkt bolagets break-even nivå från drygt 50 öre till drygt 30 öre räknat som total intäkt per kWh för el och elcertifikat, en mycket konkurrenskraftig nivå för produktion av förnybar och miljövänlig elektricitet.

Handel med bolagets aktie

Bolagets aktie finns på Pepind Group, Alternativa listan sedan 2015-08-19. Handel sker en gång i månaden och aktuella handelsperioder sker enligt följande länk, klicka här. För beskrivning av Alternativa listans handelsmodell,klicka här. Om Du har frågor gällande aktien eller handelsförfarandet kontakta gärna Alternativa på telefon 08-673 17 90 eller via e-post till info@alternativa.se

Euroclear registreringen

Slitevind AB (publ) är avstämningsbolag hos Euroclear sedan 2015-02-01. Den aktieägare som inte ser aktierna i sin depå eller VP-konto ombeds kontakta bolaget för eventuellt behov av kompletterande registreringsuppgifter. Bolagets aktie handlas via Alternativa listan, se alternativa.se.

Markägare

Är du en lokal markägare som vill vara en del av ett framgångsrikt projekt? Hör då av dig till oss. Tillsammans tar vi fram ett avtal som passar dig bäst. När detta är klart börjar vi projekteringsarbetet med en gång. Det inledande projekteringsarbetet och dess kostnader står givetvis Slitevind för. Du kan känna dig trygg och säker med Slitevind då vi erbjuder dig som markägare en garanterad årlig inkomst.

Uppgradering av Smöjen

Slitevind AB (publ) investerar under 2017 ca 35 mkr för att säkerställa ytterligare 15 års drift i Smöjens vindkraftpark som ursprungligen driftsattes för knappt 20 år sedan. Genom att byta huvudkomponenter på majoriteten av parkens maskiner ökar produktionen med ca 5 GWh samtidigt som stora delar av parkens produktion åter kommer tilldelas elcertifikat.

Styrelsen

Styrelsen består av följande personer:

Ordinarie ledamöter

  • Christina Bellander, ordförande
  • Jonas Dahlström, VD
  • Bo Ahlkvist
  • Fredrik Lindahl
  • Jonas Mårtensson
  • Tedde Jeansson

Suppleant

  • Per-Anders Croon