pure energy.

pure energy.

Slitevind AB (publ)

Slitevind AB (publ) grundades 1992 i Slite och är en etablerad aktör inom förnybar och miljövänlig vindkraftsproduktion. Koncernen äger driftsatta vindkraftverk till ett värde om cirka 500 Mkr. Bolaget befinner sig i en tillväxtfas och har sedan 2015 ökat den årliga produktionen från cirka 75 GWh till dagens dryga 200 GWh.

Slitevinds vindkraftverk är fördelade över stora delar av Sverige med parker på Gotland, Öland, Skåne och på Orust samt i Ludvika, Sandviken, Bollnäs och Nordanstigs kommuner, tillkommer gör även fyra vindkraftverk i Finland, se karta under fliken Produktion

Slitevinds målsättning är att vara drivande i konsolideringen av marknadssegmentet och arbetar mot målet att under 2019 uppnå en normalårsproduktion om 250 GWh.

De strukturella förändringar som genomförts de senaste åren har sänkt bolagets break-even nivå från drygt 50 öre till drygt 30 öre räknat som total intäkt per kWh för el och elcertifikat, en mycket konkurrenskraftig nivå för produktion av förnybar och miljövänlig elektricitet.

Markägare

Är du en lokal markägare som vill vara en del av ett framgångsrikt projekt? Hör då av dig till oss. Tillsammans tar vi fram ett avtal som passar dig bäst. När detta är klart börjar vi projekteringsarbetet med en gång. Det inledande projekteringsarbetet och dess kostnader står givetvis Slitevind för. Du kan känna dig trygg och säker med Slitevind då vi erbjuder dig som markägare en garanterad årlig inkomst.

Intervju med VD

2018-11-20. Philip Scholtzé på Pepins träffar Slitevinds VD Jonas Dahlström som berättar om bolagets resa sedan han tillträde 2015 och den strategiförändring som pågått sedan dess. Vi får lära oss om hur vindkraftsmarknaden fungerar, om skillnaden mellan att vara en aktör inom projektering kontra produktion, hur marknaden för elcertifikat fungerar och om hur mycket energi som krävs för att hålla igång en stad av Visbys storlek. Klicka här för att lyssna på intervjun.