Med anledning av Orrön Energys förvärv av Slitevind AB som offentliggjordes i augusti 2022, avnoterades Slitevinds aktier för handel den 21 september 2022. Slitevinds verksamhet kvarstår inom Orrön Energy, där den kommer att fortsätta förädlas för att skapa långsiktigt aktieägarvärde och bidra till energiomställningen.

Besök Orrön Energys hemsida (ticker: ”ORRON.ST”) för information om den förnybara energiverksamheten.

Besök Slitevinds hemsida för historisk information om  Slitevinds verksamhet och tillgångar.

Skrolla till toppen