Investor Relations

Slitevind AB (publ) är ett grönt energibolag. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver vi omställningen mot en hållbar framtid. Slitevind har en bred och hög kompetens i vindkraftsbranschen – genom diger erfarenhet från projektering och tillståndshantering till finansiering, byggnation, försäljning och långsiktig förvaltning av egna och andras vindkraftparker.

Vi investerar långsiktigt i förnybar energi. Bolaget har investerat i vindkraft sedan starten 1992 och tillskansat sig en bred kompetens. Bolagets övergripande mål är att genom effektiv finansiering, förvaltning och drift inom området förnybar energi ge aktieägarna en god avkastning i form av utdelning samt aktievärdetillväxt. I segmentet små till medelstora vindkraftparker är Bolaget ledande i Sverige. Slitevind har sitt huvudkontor i Visby. De strukturella förändringar som genomförts de senaste åren har sänkt bolagets break-even nivå från drygt 50 öre till knappt 35 öre räknat som total intäkt per producerad kWh för el, vilket är en mycket konkurrenskraftig nivå för produktion av förnybar och miljövänlig elektricitet. Omsättningen år 2021 uppgick till 105 MSEK.

Bolagets operationella mål är en årlig produktionstillväxt om minst 10%. Vi investerar i förnybar energi för en hållbar framtid!

Bolagets aktie har avnoterats på Nasdaq First North Growth Market den 21 september 2022.

Vill du få pressmeddelande från Slitevind, gå in på http://www.bequoted.com/bolag/slitevind/pressmeddelande/
och prenumerera på pressmeddelanden.

ABGSC Investor Days december 2019: Klicka här för att se VD Jonas Dahlström presentera Slitevind

Slitevind – Sitdown ABGSC Investor Days: Intervju med VD Jonas Dahlström, klicka här. 

Börsplus, Lönsamma Småbolag 28 november 2019: Klicka här för att se VD Jonas Dahlström presentera Slitevind

Skrolla till toppen