Aktiekapital

Slitevinds aktiekapital uppgår till 53 520 670 kronor, fördelat på 5 352 067 aktier med ett kvotvärde om 10 SEK.

Aktiekapitalets utveckling sedan 2016:

År Händelse Förändring antal aktier Totalt antal aktier Kurs Aktiekapital Kvotvärde
2016 Riktad nyemission 150 000 223 250 40 22 332 500 10
2016 Företrädesemission 893 300 3 126 550 25 31 265 500 10
2017 Riktad nyemission 151 000 3 277 550 31 32 775 500 10
2017 Riktad nyemission 99 000 3 376 550 31 33 765 500 10
2017 Riktad nyemission 100 000 3 476 550 27 34 765 500 10
2017 Företrädesemission 1 158 850 4 635 400 20 46 354 000 10
2018 Riktad nyemission 50 000 4 685 400 20 46 844 000 10
2019 Riktad nyemission 666 667 5 352 067 30 53 520 670 10

Scroll to Top