Aktien

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North med start den 27 maj 2019. Klicka här för att följa aktiekursutvecklingen.

Handelsinformation
Aktien
ISIN: SE0006964847
Kortnamn: SLITE

NASDAQ First North
Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden. De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad.

Scroll to Top