Aktien

Bolagets aktie har avnoterats från Nasdaq First North Growth Market den 21 september 2022.

Handelsinformation
Aktien
ISIN: SE0006964847
Kortnamn: SLITE

NASDAQ First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden. De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad.

Skrolla till toppen