Slitevind genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 43,2 miljoner kronor

Skrolla till toppen