Finansiell kalender

29 augusti 2019: Delårsrapport jan-jun 2019 publiceras.

28 november 2019: Delårsrapport jan-sep 2019 publiceras.

20 februari 2020: Bokslutskommuniké 2019 publiceras.

Scroll to Top