Slitevind – Om oss

Slitevind AB (publ) grundades 1992 i Slite och har sedan starten bedrivit en målmedveten utveckling inom området förnybar energi och är idag en etablerad aktör inom miljövänlig elproduktion. Idag är huvudkontoret lokaliserat i Visby.

Slitevind arbetar med energi, ren energi – pure energy.

 

Detta är Slitevind

Vår vision är att vara ett av de ledande företagen inom landbaserad vindkraft i Sverige. Vårt fokus för verksamheten är att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar. Tillväxten i bolagets kärnverksamhet, produktion och försäljning av el- och elcertifikat, har skett med lönsamhet. Bolaget befinner sig i en tillväxtfas och har sedan 2015 ökat den årliga produktionen från cirka 75 GWh till dagens cirka 430 GWh. Bolaget äger driftsatta vindkraftverk till ett bokfört värde om cirka 835 mkr. Våra vindkraftverk är fördelade över stora delar av Sverige med parker på Gotland, Öland, Skåne och på Orust samt i Ludvika, Sandviken, Bollnäs, Nordanstigs och Kramfors kommuner, därtill även fyra vindkraftverk i Finland.

  • Slitevinds affärsidé är att förvärva eller etablera landbaserade vindparker i Sverige för att driva i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller för vidareförsäljning.
  • Slitevind förvaltar sina egna parker och kan erbjuda teknisk och ekonomisk förvaltning för externa kunder.
  • Slitevind har egen servicepersonal med spetskompetens av flera kända tillverkare så som Vestas och Enercon m.fl. , vi kan utföra övervakning, produktionsanalys, driftoptimering.

Detta vill Slitevind

Slitevinds fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar. Det övergripande målet är att skapa aktieägarvärde genom att effektivt förvalta och förädla vindkraftanläggningar som Bolaget förvärvar som driftsatta tillgångar eller själva etablerar genom nybyggnation. Bolaget arbetar långsiktigt och resultatorienterat. Det långsiktiga tänkandet tar Bolaget med sig genom hela processen och optimerar varje projekt som Bolaget arbetar med. En viktig ambition är också att skapa god grund för engagemang och delaktighet från såväl markägare som lokalbefolkning i våra projekt. Bolaget skall ta aktiv del i konsolideringen av sitt marknadssegment

Skrolla till toppen