Rammeldalsberget

Slitevind förvaltar vindkraftparken.

Vid driftstörningar eller incidenter
kontakta driftcentralen.

+46 498-260 551

Ägande: 100%

Totalhöjd: 150m

Effekt: 15,9MW Gamesa G114 2,65MW (100% av 6 verk)

Normalårsproduktion: 43GWh

Driftstart: 2016

Kontakt: Håkan Hansson

Skrolla till toppen