Bransch

Vindkraftsbranschen är en av de mest expansiva branscherna i världen.

Vindkraften är en ren och förnyelsebar energikälla vilken drivs av rent och gratis bränsle, vinden.

Med hjälp av vindkraften kan vi spara på de fossila bränslena samt skapa en renare och friare framtid.
Vi blir mindre beroende av andra för våran energiförsörjning.

Sedan 1980-talet har priset för produktion av vindkraftsel sjunkit med 80 procent och väntas fortsätta sjunka. Det är idag den billigaste tekniken att producera el i Sverige om hänsyn tas till styrmedel som skatter, elcertifikat och utsläppsrätter. Det konstaterar Energimyndigheten i en ny utredning.

Den svenska regeringen slöt i mars ett avtal med Norges regering som väntas gynna utbyggnaden av vindkraft. Den årliga produktionen av förnybar el i Sverige ska öka med 2 TWh (två miljarder kilowattimmar) till 2020 utöver vad länderna tidigare kommit överens om. Det sker genom en ändring i elcertifikatsystemet som beslutas i år.

Inom EU planeras ett fördjupat samarbete på energiområdet. Avsikten är att skapa en ”energiunion” som minskar behovet av importerade energiråvaror som olja och gas och samtidigt minska utsläppen av klimatgaser. Sker bland annat genom en utbyggnad av förnybar energi där vindkraft är ett snabbväxande alternativ på grund av snabbt sjunkande kostnader.

Skrolla till toppen