Slitevind genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 34,3 miljoner kr

Skrolla till toppen