KlasBod Vindkraft AB

Protokoll från årsstämma, länk
Protokoll stämma Klasbod Vindkraft AB 2021-04-28_1-2 sign.

 

Årsstämma KlasBod Vindkraft AB 2021-04-28.
Med anledning av COVID-19 pandemin genomförs årsstämman genom ett rent poströstningsförfarande, se KlasBod 2020 kort information

Årsredovisningen 2020, digitalt signerad KlasBod Årsredovisning.

Kallelsen årsstämman, Kallelse KlasBod AB stämma 2021-04-28.

Formulär förhandsröstningen, Formulär förhandsröstning KlasBod stämma 2021-04-28,
fullmakt Fullmakt stämma 2021.

Komplett formulär förhandsröstning ska vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021.

 

 

Skrolla till toppen