Ledning

Jonas Dahlström, VD sedan 2015
Född 1973

Utbildning: Ekonomi vid Högskolan på Gotland, Stockholms Universitet

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Gansnäs Vindbolag AB, Generation Två Gotland Aktiebolag, Got- landsBuss AB. Extern VD: Ownpower Projects Europe AB, OPP Owner AB. Ledamot Own Power Sweden AB, Ala Buss AB, Vindkraft Gotland AB, Hemberget Energi AB, Vättervind AB, Risträsk Vind AB. Ledamot och VD JD Företagskonsult AB. Suppleant Kundströms Konsult AB, AB Julia Hultgren, Svedaholm Mode AB, Kundström i Ci- tyhuset AB, Bolagsman Petitum Handelsbolag.

Avslutade uppdrag senast fem åren: Styrelseordförande Mittvind i Sverige AB. Ledamot Kadevind AB, Mellböda Vind AB. Ledamot och VD Norra Ånglarna Vindkraft AB, Kölvallen Vind AB, FP Lux Wind Bröcklingeberget AB, Kundströms Konsult AB, Ånglan Vind i Svärdsjö AB, Suppleant Kalmbysjö AB (konkurs inledd 2013-04-22 och avslutad 2014-06-04), BZY ITStrategen Visby AB. Förestånda- re Steen Drewsen, Hans Henrik Rasmussen, Kent Jeppesen.

Aktieinnehav i Slitevind AB: Direkt och via bolag 150 000 aktier samt direkt 150 000 teckningsoptioner.

 

Cecilia Wahlberg, Ekonomichef sedan 2019
Född 1969

Utbildning: Gymnasial

Andra pågående uppdrag: Ledamot och kassör Bredband Bro ek.för. Extern firmatecknare Gansnäs Vindbolag AB.
Avslutade uppdrag senaste fem åren: Suppleant Madeleine G Juniwik Consulting AB. Ledamot Uniprice AB.

Aktieinnehav i Slitevind AB: 0 aktier.

 

Göran Bylund, Teknikchef sedan 2016
Född 1959

Utbildning: Högskoleingenjör, KTH

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Hember- get Energi AB, Risträsk Vind AB. Ledamot Göran Bylund Energi och Miljöteknik AB, Own Power Sweden AB, Ge- neration Två Gotland Aktiebolag, OPP Owner AB. Extern VD Ownpower Gotland AB. Suppleant Ownpower Pro- jects Europe AB, Vindkraft Gotland AB, Vättervind AB.

Avslutade uppdrag senaste fem åren: Styrelseordförande Sista versen 12433 AB. Ledamot Norra Ånglarna Vindkraft AB. Suppleant Ånglan Vind i Svärdsjö AB.

Aktieinnehav i Slitevind AB: Via bolag 87 358 aktier samt direkt 100 000 teckningsoptioner.

Scroll to Top