Skålsparken

Slitevind förvaltar vindkraftparken.

Vid driftstörningar eller incidenter
kontakta driftcentralen.

+46 498-260 551

Ägande: 55%

Totalhöjd: 145 m

Effekt: 6,6MW Vestas V100 (55% av 3 verk)

Normalårsproduktion: 26 GWh

Driftstart: 2018-09

Kontakt: Håkan Hansson

Skrolla till toppen