SKÖ Näsvind

Slitevind förvaltar vindkraftparken.

Vid driftstörningar eller incidenter
kontakta driftcentralen.

+46 498-260 551

Ägande: 48%

Effekt: 6,7MW Vestas V27- V80 (48% av 10 verk)

Normalårsproduktion: 19 GWh

Driftstart: 1993-2003

Kontakt: Håkan Hansson

Skrolla till toppen