SKÖ Slitevind/Vattenfall

Slitevind förvaltar vindkraftparken.

Vid driftstörningar eller incidenter
kontakta driftcentralen.

+46 498-260 551

Ägande: 100%

Effekt: 7,2MW Vestas V47 – V90 samt Bonus 600 (100% av 7 verk)

Normalårsproduktion: 18 GWh

Driftstart: 1999-2002

Kontakt: Håkan Hansson

Skrolla till toppen