Svartvallsberget

Slitevind har förvärvat Svartvallsberget vindkraftpark den 16 november 2021.

Parken består av 10 st Gamesa G97 vindkraftverk med 2 MW effekt som uppfördes 2014 och som producerar ca 48 GWh under ett normalår. Slitevind har förvaltat parken för tidigare ägares räkning och har god kännedom om projektet.

Ägande: 100%

Totalhöjd: 138m

Effekt: 20MW Gamesa G97 2,0 MW (10 verk)

Normalårsproduktion: 48 GWh

Driftstart: 2014

Kontakt: Håkan Hansson

Skrolla till toppen