Styrelse och revisor

Christina Bellander, Styrelseordförande sedan 2015
Född 1955

Utbildning: studier på KTH. Journalistexamen, teol kand.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande och VD Fabaris AB. Styrelseordförande WellnessTech Labs International AB, Leroy AB, Bellander et al AB, Högskolan Dalarna. Ledamot i New Wave Group AB, Marginalen AB, Kunskapsskolan i Sverige AB, Sveriges Utbildningsradio AB, Media Vision Marie Nilsson AB, Bostadsrättsföreningen Vakteln 9. Bolagsman Bellander & Bellander Handelsbolag.
Avslutade uppdrag senaste 5 åren: Styrelseordförande Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag, Slutplattan PAFLO 103832 AB. Ledamot Kunskapsskolan Education Sweden AB, Novus Group International AB, MittMedia AB, Öppen Skärgård AB (konkurs inledd 2014-02-12 och avslutad 2017-07-17), Sigrid Therapeutics AB, ÖS Öppen Skärgård ek.för. (konkurs inledd 2014-02-12 och avslutad 2019-02-13). Ledamot och suppleant Bertil Jacobson Information AB.
Aktieinnehav i Slitevind AB: Via bolag 1600 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolagets större ägare: Ja
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja

Fredrik Lindahl, ledamot sedan 2009
Född 1972

Utbildning: Kurser inom Property Management på Malmö högskola.
Andra pågående uppdrag: Ledamot Kadevind AB, Svensk Vindkraft AB, RaDeCo AB, Vindkraftservice AS och Svensk Vindkraftförening. Suppleant Heinels Verkstad i Malmö AB.

Avslutade uppdrag senaste 5 åren: Ledamot Förnybar Energi Sverige AB, Hella Kraft AB. Bolagsman Heinels Verkstad Handelsbolag (avförd enligt 17§ Handelsregisterlagen 2016-02-08).
Aktieinnehav i Slitevind AB: Via bolag 41 700. Fredriks far Carl-Olov Lindahl äger 217 633 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolagets större ägare: Ja
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja

Bo Ahlkvist, ledamot sedan 2010
Född 1947

Utbildning: Bergsingenjör KTH

Andra pågående uppdrag: Ledamot Grundet Invest AB.

Avslutade uppdrag senaste fem åren: Ledamot och Suppleant Kadevind AB. Styrelseordförande och ledamot Slite Golf AB. Ledamot Vindkraft Nord A/S. Suppleant Mellböda Vind AB.

Aktieinnehav i Slitevind AB: Direkt och tillsammans med närstående 121 000 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolagets större ägare: Ja
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja

Tedde Jeansson, ledamot sedan 2017
Född 1963

Utbildning: Autodidakt

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Alted AB, TJ i Stockholm Aktiebolag, Aktiebolaget Brasserie Greta, TJ Junior AB, Hotell Riddargatan AB. Ledamot och VD Originat AB. Ledamot MnO International AB, ITS Energy Group AB, Grafair Flight Management AB, Frank & Jeans- son Försäljnings AB, Sparvnestet AB, Originat Holding AB, Tamt AB, Tamt Fastighets AB, Purpose AB, Grafair Bromma AB, Ararat Life Portfolio AB, Wildeco Holding AB, Nornor Holding AB, Beata Intressenter AB, Purpose Transport och Trading AB, Nanonestet AB, Stora Söder 11 AB. Suppleant Ventrum Aktiebolag, Sånfjällsgruppen AB, P&B Pettersson och Bendel i Stockholm AB.

Avslutade uppdrag senaste fem åren: Ledamot Konst- närsbaren AB, Konstnärshuset Restaurant Förvaltning Aktiebolag. Ledamot och VD Värtanästet Aktiebolag. Ledamot Arboritec Aktiebolag, AXS Sweden AB, Örewatten Holding AB, Cresta Trading AB. Suppleant Sustainable Cards Europe Holding AB.

Aktieinnehav i Slitevind AB: Direkt och via bolag 2 134 393 aktier.

Övrigt: Tedde Jeansson har påförts sanktionsavgift från Finansinspektionen på grund av för sen anmälan av transaktion av finansiella instrument i Electra Gruppen AB.

Oberoende i förhållande till Bolagets större ägare: Nej
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja

Jonas Mårtensson, ledamot sedan 2017
Född 1963

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande OPP Owner AB, Alcadon Group AB, Alcadon AB, Ownpower Projects Europe AB, Alcadeltaco AB. Ledamot DistIT AB, JNM Invest AB, Alted AB, DO Intressenter AB, CableCom Nordic Aktiebolag, Alcadon Intressenter AB, Alcadon Team Invest AB.

Avslutade uppdrag senaste fem åren: Styrelseordförande Svagströmsmateriel i Mellansverige AB, AXS Swe- den AB. Ledamot Doro AB, I.A.R. Systems Aktiebolag, I.A.R.Systems Group AB, Swedeltaco AB, PAN Vision Aktiebolag, och Transticket AB, Bostadsrättsföreningen Oxeln 6.

Aktieinnehav i Slitevind AB: Direkt och via bolag 138 476 aktier. Köpoption att förvärva 50 000 aktier av Tedde Jeansson.

Oberoende i förhållande till Bolagets större ägare: Ja
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja

Jonas Dahlström, ledamot sedan 2014 och VD sedan 2015
Född 1973
Utbildning: Ekonomi vid Högskolan på Gotland, Stockholms Universitet

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Gansnäs Vindbolag AB, Generation Två Gotland Aktiebolag, Got- landsBuss AB. Extern VD: Ownpower Projects Europe AB, OPP Owner AB. Ledamot Own Power Sweden AB, Ala Buss AB, Vindkraft Gotland AB, Hemberget Energi AB, Vättervind AB, Risträsk Vind AB. Ledamot och VD JD Företagskonsult AB. Suppleant Kundströms Konsult AB, AB Julia Hultgren, Svedaholm Mode AB, Kundström i Cityhuset AB, Bolagsman Petitum Handelsbolag.

Avslutade uppdrag senast fem åren: Styrelseordförande Mittvind i Sverige AB. Ledamot Kadevind AB, Mellböda Vind AB. Ledamot och VD Norra Ånglarna Vindkraft AB, Kölvallen Vind AB, FP Lux Wind Bröcklingeberget AB, Kundströms Konsult AB, Ånglan Vind i Svärdsjö AB, Suppleant Kalmbysjö AB (konkurs inledd 2013-04-22 och avslutad 2014-06-04), BZY ITStrategen Visby AB. Förestånda- re Steen Drewsen, Hans Henrik Rasmussen, Kent Jeppesen.

Aktieinnehav i Slitevind AB: Direkt och via bolag 150 000 aktier samt direkt 150 000 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till Bolagets större ägare: Ja
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Nej

Per-Anders Croon, suppleant sedan 2016
Född: 1939

Utbildning: Gymnasieutbildning samt högskolestudier i beteendevetenskap och psykologi.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Ekokraft Gotland AB, Klosterfastigheter Gotland AB, Banne Invest AB, Vindkraft Nord AS, Darvi AS.
Ledamot Ryttar- gården Aktiebolag. Suppleant Burget Lantbruk Aktiebolag, FUSE Media Group

Avslutade uppdrag senaste fem åren: Styrelseordförande Kadevind AB, Mellböda Vind AB

Aktieinnehav i Slitevind AB: Direkt och via bolag 80 000 aktier.

 

Revisor

Revision & Redovisning på Gotland AB Tallundsgatan 11G, 621 46 Visby

Auktoriserade revisorn Anders Andersson är huvudansvarig revisor.

Scroll to Top